แนะนำสินค้าและบริการ เสื้อผ้า สุขภาพ ท่องเที่ยว ฯลฯ

งานซ่อมบำรุงเค้าโครงครั้นปรากฏสถานการณ์อาคารทรุด

เมื่อเกิดเหตุการณ์อาคารทรุดเราต่างกระวนกระวายที่ต้องพะวงในเรื่ององค์ประกอบ จึงมีแผนการดังต่อไปนี้ 1.1 งานเสริมความมั่นคงของโครงอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นทางที่ใช้ในการเสริมความสามารถในการรองรับนํ้าหนักประทุก พร้อมด้วยช่วยแก้ปัญหาการแอ่นตัวที่ มากเกินกำหนด ด้วยการต่อเติมอุปกรณ์ข้างนอก โดย  “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์” 1.2 งานปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการแก้ไขคอนกรีตที่เกิดการกัดกร่อน หลุดร่อน หรือไม่ก็ แตกร้าว เนื่องด้วยอายุของโครงสร้าง, โครงในนํ้าทะเล ไม่ก็โครงร่างที่ถูกจับต้องกับสารเคมี 1.3 งานแก้ไขร่องรอยร้าวโครงร่างอาคารทรุด โดยวิธีการ Epoxy & PU Rasin Injection คือการปรับปรุงคอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าวบนโครงคอนกรีต เพื่อให้เกี่ยวโยงผสานเนื้อคอนกรีต พร้อมกับให้เค้าโครงคอนกรีต กลับมารับนํ้าหนักได้ตามเดิม 1.4 งานอุดซ่อมรอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection คือการซ่อมบำรุงคอนกรีตที่มีการรั่วไหลซึมของนํ้าผ่านโครงร่างคอนกรีต โดยการอัดฉีดพ่น PU Foamเข้าไปยังโพรง ไม่ก็จุดรั่วไหลซึม งานซ่อมบำรุง หุ้มพื้นผิวคอนกรีต การซ่อมแซม หุ้มพื้นผิวคอนกรีต มีอุปกรณ์หลายหลากให้เลือกเฟ้นใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น 2.1 งานพื้นอิพ็อกซี่ การแก้ไข หุ้มผิวคอนกรีต […]

more... »

Fri, May 19 2017 » การบริการ » Comments Off on งานซ่อมบำรุงเค้าโครงครั้นปรากฏสถานการณ์อาคารทรุด