แนะนำสินค้าและบริการ เสื้อผ้า สุขภาพ ท่องเที่ยว ฯลฯ

งานซ่อมบำรุงเค้าโครงครั้นปรากฏสถานการณ์อาคารทรุด

เมื่อเกิดเหตุการณ์อาคารทรุดเราต่างกระวนกระวายที่ต้องพะวงในเรื่ององค์ประกอบ จึงมีแผนการดังต่อไปนี้ 1.1 งานเสริมความมั่นคงของโครงอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นทางที่ใช้ในการเสริมความสามารถในการรองรับนํ้าหนักประทุก พร้อมด้วยช่วยแก้ปัญหาการแอ่นตัวที่ มากเกินกำหนด ด้วยการต่อเติมอุปกรณ์ข้างนอก โดย  “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์” 1.2 งานปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการแก้ไขคอนกรีตที่เกิดการกัดกร่อน หลุดร่อน หรือไม่ก็ แตกร้าว เนื่องด้วยอายุของโครงสร้าง, โครงในนํ้าทะเล ไม่ก็โครงร่างที่ถูกจับต้องกับสารเคมี 1.3 งานแก้ไขร่องรอยร้าวโครงร่างอาคารทรุด โดยวิธีการ Epoxy & PU Rasin Injection คือการปรับปรุงคอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าวบนโครงคอนกรีต เพื่อให้เกี่ยวโยงผสานเนื้อคอนกรีต พร้อมกับให้เค้าโครงคอนกรีต กลับมารับนํ้าหนักได้ตามเดิม 1.4 งานอุดซ่อมรอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection คือการซ่อมบำรุงคอนกรีตที่มีการรั่วไหลซึมของนํ้าผ่านโครงร่างคอนกรีต โดยการอัดฉีดพ่น PU Foamเข้าไปยังโพรง ไม่ก็จุดรั่วไหลซึม งานซ่อมบำรุง หุ้มพื้นผิวคอนกรีต การซ่อมแซม หุ้มพื้นผิวคอนกรีต มีอุปกรณ์หลายหลากให้เลือกเฟ้นใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น 2.1 งานพื้นอิพ็อกซี่ การแก้ไข หุ้มผิวคอนกรีต […]

more... »

Fri, May 19 2017 » การบริการ » Comments Off on งานซ่อมบำรุงเค้าโครงครั้นปรากฏสถานการณ์อาคารทรุด

การป้องกันการติดเชื้อ HIV

วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ที่ดีที่สุด คือการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ เช่น การฉีดยาเสพติดเข้าเส้น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย หากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ จะสามารถลดการเกิดอัตราติดเชื้อเหมือนที่ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการให้ใช้ถุงยาง 100 % เนื่องจากยังไม่มีการรักษาหรือวัคซีนที่ป้องกันโรคดังนั้นทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันโรค ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV สมัยก่อนผู้ที่ติดเชื้อมักจะเป็นพวกรักร่วมเพศ หรือฉีดยาเสพติดเข้าเส้น ปัจจุบันพบว่าการติดเชื้อHIV พบได้ใน วัยรุ่น คนทำงาน ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น แม่บ้าน คือสามารถพบได้ทั่วๆไป ดังนั้นทุกคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV หากไม่ป้องกันหรือประมาท โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อ HIV จากเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ HIV จะสามารถติดต่อทางเยื่อเมือก (mucous membranes)เช่น ปลายอวัยวะเพศชาย ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด หากเยื่อเมือกเหล่านี้ได้รับเชื้อ HIV จาก น้ำอสุจิ น้ำหล่อลื่นของทั้งหญิงและชาย เลือด ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ วิธีป้องกันที่ได้ผลมากที่สุดแต่ทำยากที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น ป้องกันตัวเองทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางที่ทำจากยาง latex condom หรือ dental dam หากแพ้ยาง latex ให้ใช้ชนิด polyurethane […]

more... »

Fri, January 27 2017 » การบริการ » Comments Off on การป้องกันการติดเชื้อ HIV

การดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้าง

เด็กที่ติดเชื้อต้องดูแลสุขภาพทั่วไปให้มีสุขอนามัยที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงต่อ การเจ็บป่วยซ้ำเติม  เพราะภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกาย  อาจจะไม่ปกติในบางช่วงได้สุขอนามัยควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วัยทารก ให้อาหารที่สะอาดเพียงพอ ครบทุกหมู่  ระวังอาหารหวาน  และการคานมขวดจนหลับ เพราะมักเป็นสาเหตุของภาวะฟันผุอย่างแรงได้ การรักษาสุขอนามัยทั่วไป  เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน ตัดเล็บ ล้างมือ ต้องเน้นย้ำมากกว่าปกติ แนะนำให้ดื่มน้ำสุกเสมอและไม่ให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ต้องมีการสัมผัส เช่น สุนัข แมว ควรส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายและมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ไปโรงเรียนตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบว่าเป็นโรคนี้แต่ต้องหลีกเลี่ยงภาวะที่ต้องมีการกระทบกระแทกมีเลือดออก เด็กเหล่านี้สามารถเล่นกีฬาได้แต่ไม่ควรเล่นกีฬาที่อาจมีการกระทบกระแทกร่างกายได้ การฝึกระเบียบวินัยเป็นเรื่องสำคัญเพราะต้องกินยาอย่างเคร่งครัด ตรงเวลาตลอดชีวิตการเลี้ยงดูแบบเอาอกเอาใจเกินไป  หรือแบบไม่สนใจจะทำให้เด็กมีปัญหาในการดูแลตนเองต่อไปเด็กที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวเองในการกินยาได้ดีในเด็กเล็กคำอธิบายที่เหมาะสมกับวัยให้เข้าใจว่าทำไมต้องกินยาโดยยังไม่ต้องบอกชื่อโรค  จะช่วยให้เด็กร่วมมือดีขึ้น  ความรักความอบอุ่นในครอบครัว  จะลดปัญหาการต่อต้านได้  บางครั้งยาที่ใช้ต้องเป็นยาเม็ด  ต้องมีการตัดแบ่งหรือบด  จำเป็นต้องมีการฝึกสอนให้ผู้ปกครองทำได้อย่างถูกต้อง การกินยาให้ถูกต้องจะลดโอกาสที่เกิดเชื้อดื้อยาได้มาก เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีโอกาสใช้ชีวิตแบบเด็กปกติได้หรือไม่แนวทางการดูแลเด็กเหล่านี้  คือ ทำให้เด็กมีชีวิตใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด แม้ยาต้านไวรัสทำให้เด็กมีชีวิตยืนยาวจนโตได้แม้ว่าเด็กที่ติดเชื้อบางคนยังมีความเจ็บป่วย  ผ่ายผอมและมีสภาพร่างกายที่ไม่ปกติ แต่เด็กจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดมาในช่วงที่มียาต้านไวรัสใช้ จะดูภายนอกเหมือนเด็กปกติทุกประการสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติแต่ต้องกินอย่างเคร่งครัดและมาติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

more... »

Tue, October 27 2015 » การบริการ » Comments Off on การดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้าง

การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้อื่น โดยปกติ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี จะไม่แพร่เชื้อให้แก่ผู้ใกล้ชิด จึงไม่เป็นอุปสรรคในการทำกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นแพทยสภาจึงแนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อของเด็กให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่ในกรณีที่อาจเกิดการสัมผัสเลือด หรือน้ำเหลือง โดยตรง เช่น เด็กกัดกัน เป็นต้น เด็กเล็กที่ติดเชื้อเอชไอวี มักไม่ทราบสภาวะการติดเชื้อของตนเอง เมื่อเด็กโตขึ้น ควรได้รับรู้การวินิจฉัยโรคของตนเอง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อที่เด็กจะได้มีการปรับตัวได้ดีขึ้นต่อการเจ็บป่วยเรื้อรัง มีทัศนคติที่ดีต่อโรคที่ตนเป็นอยู่ เข้าใจถึงความจำเป็นในการกินยา ส่งผลให้มีวินัยในการกินยามากขึ้น การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อควรกระทำก่อนที่เด็กจะเข้าสู่วัยรุ่น และเริ่มมีเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มเติม และการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้ควรบอกเมื่อใดขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็ก และครอบครัวเป็นรายๆไป กระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี ของตนเองให้เด็กรับทราบ เป็นขั้นตอนที่ควรทำอย่างระมัดระวัง ต้องมีการเตรียมความพร้อม และควรทำอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถทำได้ในครั้งเดียว หลังจากมีการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแล้ว จะต้องมีการประเมิน ติดตามเด็กและครอบครัวต่อไป เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการปฏิบัติตัวแตกต่างจากเด็กอื่นหรือไม่ โดยทั่วไปเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่แตกต่างจากเด็กที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่จะต้องเน้นในเรื่องอาหารและน้ำที่สุก สะอาด ไม่ควรกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เชื้อเอชไอวีจะไม่ติดต่อผ่านทางการสัมผัสในชีวิตประจำวัน เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถไปสถานรับเลี้ยงเด็ก […]

more... »

Sat, September 26 2015 » การบริการ, แนะนำสินค้า » Comments Off on การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีโอกาสใช้ชีวิตแบบเด็กปกติได้หรือไม่ ?

แนวทางการดูแลเด็กเหล่านี้ คือ ทำให้เด็กมีชีวิตใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด แม้ยาต้านไวรัสทำให้เด็กมีชีวิตยืนยาวจนโตได้ แม้ว่าเด็กที่ติดเชื้อบางคนยังมีความเจ็บป่วย ผ่ายผอม และมีสภาพร่างกายที่ไม่ปกติ แต่เด็กจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดมาในช่วงที่มียาต้านไวรัสใช้ จะดูภายนอกเหมือนเด็กปกติทุกประการ สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ แต่ต้องกินอย่างเคร่งครัดและมาติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ มีเด็กจำนวนมากหนึ่งกำลังเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น และอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้เด็กรู้ว่าตนเองเป็นโรคอะไร และสอนให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจก่อนจะเข้าสู่วัยรุ่น ในต่างประเทศมีเด็กติดเชื้อตั้งแต่เกิดจำนวนหนึ่ง เติบโตเป็นผู้ใหญ่และตั้งครรภ์ มีบุตร โดยที่ไม่มีทารกคนใดติดเชื้อ เพราะมีการให้ยาป้องกันการติดเชื้อในทารกอย่างเต็มที่ เด็กที่ติดเชื้อมักจะเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาและความวุ่นวาย เด็กจึงอาจมีปัญหาทางสุขภาพกายและใจ การเลี้ยงดูให้เด็กมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นเรื่องสำคัญ การดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่กำลังโตเข้าสู่วัยรุ่น เป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย เพราะวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง และต่อต้าน การทำงานเป็นทีมกับผู้เชียวชาญหลายฝ่าย จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น โรคติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ในเด็กเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเด็กที่ติดเชื้อไปแล้ว ยังไม่มีการรักษาให้หายขาด แต่ยาต้านไวรัสทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอายุยืนยาว ถือได้ว่าเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งที่ต้องการการดูแลรักษายาวนานตลอดชีวิต ความใส่ใจ ความรัก และความอบอุ่นในครอบครัวจึงเป็นอีกหนึ่งยาขนานเอก ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กมีสุขภาพใจ และสุขภาพกายแข็งแรงไปอีกนาน ๆ ค่ะ

more... »

Mon, August 31 2015 » การบริการ » Comments Off on เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีโอกาสใช้ชีวิตแบบเด็กปกติได้หรือไม่ ?

พัฒนาการแก้ปัญหาโรคเอดส์ร่วมกัน เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้

เมื่อเปิดดูผลการสำรวจของสถานการณ์โรคเอดส์ในไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 9,000-10,000 คน สาเหตุของการติดเชื้อร้อยละ 85 มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกัน ส่วนกลุ่มที่มีการติดเชื้อมากที่สุด หากไม่นับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้ว กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายยังคงครองแชมป์การติดเชื้อมากที่สุด และถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังมากที่สุด แม้จะมีการรณรงค์ว่า “เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้” แต่ผู้ป่วยเอดส์หลายคนต้องเผชิญกับความรังเกียจเดียดฉันท์จากสังคมบางกลุ่มอยู่ไม่น้อย ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง การรับประทานอาหารร่วมกัน, โดยสารยานพาหนะด้วยกัน, พูดคุย สัมผัส หรือโอบกอดกัน, การใช้โทรศัพท์ร่วมกัน, ว่ายน้ำในสระหรือคลองเดียวกัน, ทำงานร่วมกัน, อยู่บ้านเดียวกัน รวมไปถึงการถูกกัดโดยยุงหรือแมลงตัวเดียวกันจะไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี แต่ก็ยากที่จะรับได้อยู่ดี ดังนั้น ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ทางใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือแม้แต่ทางปากหรือออรัลเซ็กซ์ เรื่องนี้ พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ แพทย์ประจำศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เคยแนะนำเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงว่า ควรที่จะมาตรวจเชื้อหาเอชไอวี โดยเฉพาะกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งมีการร่วมรักกันผ่านทางทวารหนัก เพราะมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดในผู้หญิงถึง 10 เท่า เนื่องจากทวารหนักมีความเปราะบางกว่าช่องคลอด แม้ฝ่ายรุกที่ไม่ติดเชื้อจะมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีน้อยกว่า แต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสติดเชื้อเลย ดังนั้น การป้องกันยังคงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ซึ่งพื้นฐานในการป้องกันคือการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จะสามารถช่วยป้องกันโรคได้ และอีกแนวทางหนึ่งที่มีผลการศึกษาชัดเจนแล้วว่า […]

more... »

Sat, July 11 2015 » การบริการ » Comments Off on พัฒนาการแก้ปัญหาโรคเอดส์ร่วมกัน เอดส์ รู้เร็ว รักษาได้

การป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์

การป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงติดเชื้อได้ง่าย ผู้ดูแลจำเป็นต้องป้องกันผู้ป่วยมิให้รับเชื้อโรคซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1.การล้างมือ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำลายเชื้อโรคให้ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำ ล้างมือก่อนทำอาหาร ก่อนป้อนอาหาร ก่อนอาบน้ำให้ผู้ป่วย ต้องล้างมือทุกครั้งเมื่อจามหรือไอ หรือเอามือจับจมูก ปาก อวัยวะเพศ เมื่อคนดูแลเปลื้อนเลือด น้ำเหลือง น้ำอสุจิจะต้องล้างมือทันที วิธีการล้างให้ล้างด้วยน้ำอุ่นและสบู่ 15 วินาที 2.ปิดแผลของท่าน ถ้าท่านมีแผล หรือตุ่มน้ำที่ผิวหนังหรือการอักเสบที่ผิวหนังต้องระวังเป็นพิเศษที่จะนำเชื้อไปติดผู้ป่วยและอาจจะติดเชื้อจากผู้ป่วย ท่านมีแผลต้องใช้พลาสเตอร์ปิดแผลสวมถุงมือ 3.แยกคนไม่สบายออกจากผู้ที่ติดเชื้อ หากมีสมาชิกในครอบครัวปวดเป็นไข้หวัดหรือโรคอื่นต้องแยกจากผู้ที่ติดเชื้อ HIV หากเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องสวมหน้ากากปิดปากและจมูก 4.ห้ามคนไข้สุกใสเข้าใกล้ผู้ป่วย ไข้สุกใสอาจจะทำให้ผู้ป่วย HIV เสียชีวิตได้ดังนั้นผู้ที่เป็นไข้สุกใสต้องไม่อยู่ห้องเดียวกับผู้ป่วยจนกระทั่งผื่นแห้ง สำหรับผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยที่เป็นไข้สุกใสหากจะไปเยี่ยมผู้ที่ติดเชื้อ HIV ต้องหลัง 3 สัปดาห์ ผู้ที่เป็นงูสวัดก็ไม่ควรเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และถ้าท่านอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคไข้สุกใสและท่านต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ท่านต้องสวมหน้ากากปิดปากปิดจมูก ล้างมือก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนไข้ และอยู่ในห้องคนไข้ให้น้อยที่สุด ถ้าหากผู้ที่ติดเชื้อ HIV สัมผัสผู้ป่วยไข้สุกใสหรือโรคงูสวัดต้องแจ้งแพทย์ทราบทันที 5.สมาชิกของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อป้องกันโรคติดต่อไปยังผู้ป่วยและเพื่อให้แน่ใจอ าจจะต้องฉีดกระตุ้นอีกครั้ง วัคซีนที่ต้องฉีดคือ หัด หัดเยอรมัน คางทูม สำหรับวัคซีนป้องกันโปลิโอต้องใช้ชนิดที่เชื้อตายแล้วเท่านั้น […]

more... »

Tue, June 30 2015 » การบริการ » Comments Off on การป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์

ปัญหาโรคเอดส์จะไม่ใช่ปัญหาของสังคมถ้ามีการร่วมมือป้องกัน

ต้องยอมรับว่า หนึ่งในโรคติดต่อที่คนรู้จักความน่ากลัวของมันเป็นอย่างดี ก็คือ โรคเอดส์ และรู้กันดีว่า โรคเอดส์ เป็นโรคร้ายแรงที่ยังไม่มีตัวยาใดมารักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังพบผู้ติดเชื้อ เอดส์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นจึงทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดเอาวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจาก โรคเอดส์ นั่นเอง สำหรับ HIV และ AID คือ HIV มาจากคำว่าHuman Immunodeficiency Virus หมายถึง เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันของมนุษย์ AIDS มาจากคำว่า Acuquired immune Deficiency Syndrome หมายถึงกลุ่มอาการของโรคหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลัง สาเหตุ คือ เกิดจากเชื้อ เอชไอวี ซึ่งเป็นไวรัสชนิดใหม่ที่สามารถแพร่เชื้อได้ทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นต่างเพศและเพศเดียวกัน ในชายรักร่วมเพศ เกย์ ทางเลือด ทางเลือด เช่น การได้รับการถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะที่มีเชื้อ การแปดเปื้อนผลิตภัณฑ์จากเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การเจาะหู และอื่นๆ […]

more... »

Sun, May 24 2015 » การบริการ » Comments Off on ปัญหาโรคเอดส์จะไม่ใช่ปัญหาของสังคมถ้ามีการร่วมมือป้องกัน

การให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเอดส์ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบบ่อยขึ้นในวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้วัยรุ่นอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง ยิ่งมีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แล้วพบว่าคนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ยตั้งแต่อายุ 18 ปี เร็วกว่าชาวอินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย คนไทยร้อยละ 51 มีเพศสัมพันธ์แบบไม่สวมถุงยาง และเจ้าตัวไม่ทราบประวัติเพศสัมพันธ์ของคู่นอน ทำให้วัยรุ่นไทยเสี่ยงสูงขึ้นต่อการติดเชื้อ HIV ขณะนี้พบนักเรียนหญิงอายุเพิ่ง 14-15 ปีก็ตั้งครรภ์แล้ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนคือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ขณะนี้อัตราการติดเชื้อ HIV พุ่งสูงขึ้นแล้วในวัยรุ่นไทย เพราะวัยรุ่นเป็นวัยเรียนและเป็นวัยที่สนใจ อยากรู้ อยากลองเรื่องเพศ ดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจนหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรีบแก้ไข ถึงแม้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนมากขึ้นในปัจจุบัน แต่การทำให้เกิดความรับผิดชอบ สังคมต้องให้กำลังใจ เอาใจช่วย และเห็นใจในความทุกข์ของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ และช่วยให้เขาสามารถดำรงชีพหรือทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะผู้ที่กินยาต้านไวรัสและอาการทุเลาจนเหมือนคนปกติแล้ว ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ไม่มีอาการสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปี บางรายอยู่ได้ถึง 10 ปี โดยไม่มีอาการขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งต้องไม่ไปรับเชื้อเพิ่มอีก พบว่าผู้มีกำลังใจเข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกตินานกว่าผู้ที่หมดกำลังใจ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ติดเชื้อต้องการมากคือความเห็นใจและการยอมรับจากครอบครัว เพื่อนและสังคมรอบข้าง สำหรับผู้ที่มีอาการแล้วพบว่าส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน 1-2 ปี อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยเอดส์หลายคนที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 5 ปีขึ้นไป แม้ว่าผู้ป่วยเอดส์จะพบว่าผู้ชายมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงประมาณ 3-4 เท่า คงเป็นเพราะผู้ชายมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นจากการมีคู่เพศสัมพันธ์หลายคน หรือการใช้ยาเสพติด จึงทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อเอดส์ได้มากกว่า แต่ด้วยเหตุผลทางวิชาการ […]

more... »

Fri, March 27 2015 » การบริการ » Comments Off on การให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเอดส์ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

การป้องกันเอดส์ในเด็ก ควรทำอย่างไรบ้าง

เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ในไทยส่วนใหญ่ ได้รับเชื้อจากแม่ขณะตั้งครรภ์ ทำให้ในปัจจุบันมีเด็กที่ติดเชื้อประมาณ 7 แสนคนต่อปี ปัญหาคือเด็กเหล่านี้กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย ปัจจุบันมีการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ และในทารกแรกเกิด รวมทั้งการให้ทารกงดนมแม่ ทำให้มีอัตราการติดเชื้อต่ำลง จากที่เคยมีมากขึ้นในทุกปี ประเทศไทยเคยได้รับการยกย่องว่า เป็นประเทศที่มีระบบตรวจโรคเอดส์ และให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้เป็นแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนประเทศอื่นๆ โดยส่วนใหญ่เด็กจะติดเชื้อในขณะอยู่ในครรภ์ หรือในระหว่างคลอด และอาจได้รับเชื้อจากนมมารดา หากทารกกินนมมารดาจะทำให้ติดเชื้อจากเลือดไปด้วย ทำให้ในช่วงหลังมีการคัดกรองนมที่นำมาบริจาคด้วย ประเทศไทยจะเน้นการดูแลมารดาระหว่างตั้งครรภ์อย่างดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทารก และได้จัดสรรยาให้กับหญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังแจกนมผงแก่เด็กทารกนาน 1 ปีอย่างเพียงพอทั่วประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศอื่นๆ และการตรวจเลือดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรทำทุกราย คาดได้ว่าในอนาคตเด็กผู้ป่วยโรคเอดส์จะมีจำนวนลดน้อยลงอย่างแน่นอน ปัจจุบันมีการพัฒนายาต้านไวรัสอยู่เสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้เด็กแข็งแรงเหมือนกับเด็กทั่วไป ยากที่ใช้ได้แก่ zidovudine ร่วมกับ lamivudine นำมารวมในเม็ดเดียวกัน และยังสามารถผลิตได้เอง ทำให้มีราคาถูก ผู้ป่วยสามารถเอื้อมถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซ้ำ เพราะด้วยภูมิป้องกันที่ต่ำ ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่าย จึงควรให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการรับประทานอาหารที่สะอาด รักษาสุขอนามัยทั่วไป เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน ตัดเล็บ เป็นต้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือให้เด็กทำกิจกรรมก็ได้ และงดกิจกรรมที่ทำให้เลือดออก ควรงดกีฬาที่เสี่ยงจนเกินไป […]

more... »

Tue, February 24 2015 » การบริการ » Comments Off on การป้องกันเอดส์ในเด็ก ควรทำอย่างไรบ้าง

วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรทำให้เด็กเกิดมามีปัญหา

โครงสร้างครอบครัวของไทยกำลังเปลี่ยน ครอบครัวแบบคลาสสิคที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันลดจำนวนลง กลายเป็นคู่แต่งงานที่ไม่มีลูก คนอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น เพราะปัญหาหย่าร้างเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้อัตราการเกิดของเด็กลดลง นอกจากอัตราการเกิดของเด็กลดลงแล้ว ปัญหาอีกอย่างที่ตามมาคือ ประชากรน้อยลง แต่คุณภาพก็ยังแย่อีกด้วย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว หากคนน้อยลง ประสิทธิภาพการทำงานต้องมากขึ้น แต่ตลาดแรงงานไทยนั้นมีจำนวนลูกจ้างรายวันสูง นายจ้างไม่สนใจที่จะสอนงานพัฒนาคุณภาพให้ลูกจ้างรายวัน ประสิทธิภาพของแรงงานไทยจึงไม่พัฒนาไปไหน การที่วัยรุ่นหนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นอาจเนื่องมาจากการได้รับการเลี้ยงดูด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายจึงทำให้พัฒนาการทางเพศเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย โดยเด็กจะเจริญเป็นหนุ่มสาวเร็วขึ้น เด็กผู้หญิงมีประจำเดือนหรือตกไข่เร็วขึ้น ส่วนเด็กชายก็มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศเร็วขึ้น การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายของเด็กชายและหญิงดังกล่าวจึงนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การที่เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆมากมายดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานได้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์นั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของสังคมไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันปัญหานี้เกิดขึ้นมากในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่อยู่ระหว่างรอยต่อของระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเป็นช่วงที่ร่างกายมีความพร้อมต่อการสืบพันธ์ นิสัยของเด็กในวัยนี้อารมณ์แปรปรวนง่าย มีความคึกคะนอง ชอบกิจกรรมที่ท้าทาย อยากรู้อยากลอง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ขาดสติยั้งคิดในบางเรื่องจนทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา จากการสำรวจพบว่าวัยรุ่นไทยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเริ่มต้นที่อายุ 12 ปี และมีแนวโน้มที่อายุจะลดลงไปเรื่อยๆในอนาคต สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร – ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและขาดการเอาใจใส่จากพ่อและแม่ – ขาดการชี้แนะเรื่องเพศสัมพันธ์จากพ่อแม่หรือคนเลี้ยงดู ทำให้เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปิด – เด็กใช้เวลาส่วนมากหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไป – การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น – ไม่มีความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง – สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ – สื่อต่างๆที่ในปัจจุบันเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น เช่น สื่อลามก หนังสือ ซีดี […]

more... »

Wed, January 21 2015 » การบริการ » Comments Off on วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรทำให้เด็กเกิดมามีปัญหา

ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อนที่ขาดการดูแลจึงเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขเนื่องจากเด็กไทยขาดการศึกษา

ปัญหาสังคม คือความเสียระเบียบของความสัมพันธ์ทางสังคมหรือองค์กรทางสังคม ปัญหาสังคมจะเป็นอะไรก็ได้ที่มากระทบทางลบกับความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ก็เป็นหนึ่งในปัญหาสังคม ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย การเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนต้องอาศัยระบบชีวิตและครอบครัวเป็นพื้นฐาน เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ต้องอาศัยดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผู้คอยรดน้ำพรวนดิน จึงจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อย ที่ประสบปัญหานานาประการไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน อนาถา ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวยากจน ขาดแคลน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัยหรือบิดา มารดา ผู้ปกครอง ให้การอุปการะเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กเหล่านี้เปรียบเสมือนต้นไม้ที่อ่อนแอ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้กลับกลายเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาได้ ความเจริญด้านวัตถุเข้ามามีผลต่อค่านิยมของคนในสังคม จนอาจจะลืมนึกถึง สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั้นคือ การแสดงออกถึงความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะแสวงหาความสะดวกสบาย สร้างฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชีวิต และครอบครัวของตนในด้านกายภาพ จนละเลยที่จะให้ความสำคัญด้านจิตใจ จนทำให้อาจจะทอดทิ้งใครบางคนในครอบครัวจนทำให้เกิดปัญหาอย่างเงียบๆซึ่งนำไปสู่ ปัญหาการทอดทิ้งกันและกันในสังคม หนึ่งในปัญหานั้นก็คือ เด็กถูกทอดทิ้ง  เด็กเร่ร่อนปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อนที่ขาดการดูแลจึงเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขเนื่องจากเด็กไทยขาดการศึกษา ขาดการอบรมด้านศีลธรรม ขาดความอบอุ่นในอนาคตต่อไปเด็กไทยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความรู้ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้หากประเทศชาติขาดประชากรที่มีการศึกษาและขาดประชากรที่มีคุณธรรมประเทศชาติเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆได้จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นมีประชากรที่มีการศึกษาที่ดีเป็นจำนวนมากโดยการศึกษาจะเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นหลักเราจะพบว่าครอบครัวที่มีความอบอุ่นและพ่อแม่ให้ความเอาใจใส่แก่ลูกก็จะทำให้ลูกเป็นเยาวชนที่ดีต่อประเทศชาติในอนาคต

more... »

Tue, December 23 2014 » การบริการ » Comments Off on ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อนที่ขาดการดูแลจึงเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขเนื่องจากเด็กไทยขาดการศึกษา

ปัญหาเด็กถูกทอด ทิ้งและเด็กกำพร้านับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขในปัจจุบัน

ในปัจจุบันปัญหาเด็กถูกทอด ทิ้งและเด็กกำพร้านับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่ สุดเนื่องจากในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทพบว่าสถานสงเคราะห์ได้รับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเข้ามาเลี้ยง เฉลี่ยแล้ว 44-45 คนต่อเดือน โดย 80% ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง อีก 20% รับตัวมาจากตำรวจหรือกลุ่มที่พ่อแม่ทิ้งไว้กับคนรับจ้างและสถานที่สาธารณะอื่นๆ ทั้งนี้จากการสืบค้นพบว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันเกิดจากแม่ที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ สาวโรงงานที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ และกลุ่มวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด สถิติ เด็กและเยาวชนทำผิดสูงขึ้น จากรายงานคดีเกี่ยวกับเด็กที่ถูกจับเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า ความผิดฐานลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา (ซ่องโจร และยาเสพติด เป็นฐานความผิดที่มีสถิติสูงสุด จากที่เด็กเคยตกเป็นเหยื่ออันเนื่องมาจากปัญหาการทอดทิ้งเด็กปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งเป็นปัญหาที่สร้างภาระให้กับสังคมที่จะต้องดูแล โดยเฉพาะหน่วยที่เข้ามามีบทบาทการรับดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งสังคมเกิดความไม่เป็นระเบียบจากปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่มีการดูแลและแก้ไขอย่างต่อเนื่องเด็กจะเกิดปัญหาการไม่เห็นค่าของตนเองนำมาซึ่งปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เด็กไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและสิทธิที่ควรได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาควร ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะมีบุตรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวมีการจักการฟื้นฟูสภาพครอบครัว การเข้าไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เพื่อช่วยแก้ปัญหากรณี เด็กถูกทอดทิ้งควรจัดหาสถานที่หรือครอบครัวใหม่หรือผู้อุปการะเด็กตามความ เหมาะสมรัฐบาล ในฐานะผู้บริหารประเทศจะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะยากจนสามารถอยู่ได้ตามอัตภาพไม่ต้องดิ้นรนเช่นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเครียดภายในครอบครัวและเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว สรุป ได้ว่าการขาดความรักความอบอุ่นจาก สถาบันครอบครัวยังถือเป็นปัญหาลำดับแรกที่ ต้องให้ความสำคัญ และในอนาคตสถานการณ์เด็กถูกทอดทิ้งจะรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน หากเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้เติบโตขึ้นจากการได้รับความรักอย่างฉาบฉวยโดย ไม่รู้จักรากฐานของความรักที่แท้จริง เด็ก จึงต้องตกอยู่ในสภาพของเด็กกำพร้า ได้รับการเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดและต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์อย่างถาวร

more... »

Wed, November 26 2014 » การบริการ » Comments Off on ปัญหาเด็กถูกทอด ทิ้งและเด็กกำพร้านับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขในปัจจุบัน

สาเหตุปัญหาที่ทำให้เด็กที่เกิดมาถูกทอดทิ้ง

ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กกำพร้า นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีบุตร และสาเหตุนี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการที่เด็กถูกทอดทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่น วัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ ยังไม่มีวุฒิภาวะทางการศึกษาและมักจะเข้าใจเพียงผิวเผินว่า เมื่อมีบุตรแล้วจะสามารถเลี้ยงและประคับประคองการดูแลบุตรได้ตลอดรอดฝั่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างยังขาดความพร้อม เช่น ความรู้ความเข้าใจในการมีครอบครัว ฐานะทางการเงิน ยังต้องศึกษาต่อ เป็นต้น ซึ่งทำให้ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอในสังคม เนื่องจากปัญหาการทอดทิ้งเด็กเป็นปรากฏการณ์ที่มาจากหลายๆเรื่องของสังคม จึงไม่สามารถที่จะแก้ได้แค่เพียงดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องระดมความคิดการดำเนินการโดยใช้นวัตกรรมแห่งความคิดจริงๆ โดยองค์กรทุกองค์ของทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินการโดยมีองค์กรชั้นนำเป็นการขับเคลื่อนด้วยรัฐบาลที่จริงใจที่จะมุ่งหวังแก้ปัญหาอย่างจริงจังก็จะสามารถเสี่ยงเป้าไปได้ในการแก้ปัญหา การแยกด้านพรรคฝ่ายการทำงานคุณธรรมจริยธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ที่เป็นอยู่จริง เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาได้ แต่จะไม่มองว่าแก้ไม่ได้เลยทีเดียวหากองค์กรชั้นนำทางความคิดนวัตกรรมด้านมุมมองใหม่แก้ปัญหาป้องกันปัญหาให้การศึกษาเรียนรู้พัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา การขาดความรักความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัว ยังถือเป็นปัญหาลำดับแรกที่ต้องให้ความสำคัญ และในอนาคตสถานการณ์เด็กถูกทอดทิ้งจะรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน หากเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้เติบโตขึ้นจากการได้รับความรักอย่างฉาบฉวยโดย ไม่รู้จักรากฐานของความรักที่แท้จริง เด็กจึงต้องตกอยู่ในสภาพของเด็กกำพร้า ได้รับการเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดและต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์อย่างถาวร เนื่องจากสถิติเด็กและเยาวชนทำผิดสูงขึ้น จากรายงานคดีเกี่ยวกับเด็กที่ถูกจับเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่าความผิดฐานลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเราและยาเสพติดเป็นฐานความผิดที่มีสถิติสูงสุด จากที่เด็กเคยตกเป็นเหยื่ออันเนื่องมาจากปัญหาการทอดทิ้งเด็ก เด็กที่ถูกทิ้งเหล่านี้มักเติบโตมาด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัย เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่น ซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะปลายทาง แต่มีนโยบายที่พยายามจะสกัดปัญหาตั้งแต่ต้นทางด้วยการจัดทำโครงการต่างๆในเชิงป้องกัน อาทิ โครงการความรักความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยเน้นกลุ่มสาวโรงงาน, โครงการป้องกันการถูกล่อลวงในเยาวชนตามโรงเรียนและอื่นๆ อีกด้วย อีกทางคือการรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นบุตรบุญธรรม

more... »

Wed, October 29 2014 » การบริการ » Comments Off on สาเหตุปัญหาที่ทำให้เด็กที่เกิดมาถูกทอดทิ้ง

การป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก

เชื้อเอชไอวีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน ในประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี การดูแลหญิงตั้งครรภ์หรือการวางแผนจะตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการมีบุตรอัตราความเสี่ยงของการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ทารก ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และยาต้านไวรัสที่อาจได้รับขณะตั้งครรภ์เป้าหมายของการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์เพื่อรักษาให้มารดามีสุขภาพที่ดีได้รับยาต้านไวรัสที่เหมาะสมทำให้ภูมิต้านทานสามารถลดจำนวนเชื้อไวรัสและลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารกโดยไม่กระทบต่อการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในอนาคต ทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อจากแม่ได้ร้อยละ 20 หรือเท่ากับ 1 ใน 5 คนที่คลอดออกมา ไม่ใช่จะต้องติดทุกคน เป็นที่รู้กันมากว่า 13 ปี แล้วว่าเราสามารถลดโอกาสที่ลูกจะติดเอดส์จากแม่ลงได้ด้วยการให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่แม่และลูกที่เพิ่งคลอดออกมา การไม่ให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเอง และการผ่าตัดท้องคลอด จะลดโอกาสการติดเชื้อลงได้มากเท่าไรขึ้นกับปริมาณเชื้อไวรัสในแม่ และสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ให้แม่กับลูกในประเทศที่พัฒนาแล้ว เขาจะใช้สูตรยาต้าน 3 ตัวร่วมกัน ซึ่งเป็นสูตรยาที่คล้ายกับสูตรยาที่โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก การตรวจเอดส์ก่อนมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักก่อนแต่งงาน ก่อนการตัดสินใจที่จะมีลูกก็เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการติดเอดส์ในเด็ก ถ้าตรวจพบก็ต้องแนะนำว่าไม่ให้มีบุตร แต่ก็มีสามีภรรยาอีกจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอดส์อยู่ก่อนจนภรรยาตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วไปตรวจพบขณะคลอดหรือตอนไปฝากครรภ์ ดังนั้นข้อแนะนำสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์ คือ ให้รีบฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ รับการตรวจเอดส์ถ้าพบว่าติดเชื้อเอดส์ ให้ปรึกษาแพทย์และสามีว่าจะวางแผนกับการตั้งครรภ์อย่างไรดี สามีภรรยาหลายคู่อาจเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์โดยขอให้แพทย์ทำแท้ง โดยอาจมีเหตุผลต่างๆกัน การลดหรือการป้องกันความเสี่ยง 1. ก่อนการตัดสินใจว่าจะมีบุตร คู่สามีภรรยาที่คิดว่าคนใดคนหนึ่งมีโอกาสเสี่ยงจะติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ควรจะตรวจเลือดทั้งคู่ 2. เมื่อฝ่ายหญิงรู้ตัวหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรรีบไปฝากครรภ์ที่อนามัยหรือโรงพยาบาลโดยเร็ว 3. หากแม่มีเชื้อไวรัสเอชไอวี จะอุ้มครรภ์ต่อหรือจะทำแท้งก็ขึ้นอยู่กับว่าแม่จะตัดสินใจอย่างไร 4. ปัจจุบัน มีผลสรุปจากการทดลองพบว่า หากผู้หญิงท้องที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีได้รับยา AZT ระหว่างตั้งครรภ์ไปจนคลอด และให้เด็กกินยานี้ต่อหลังคลอดจะช่วยลดอัตราที่เด็กจะติดเชื้อจากแม่ได้มาก 5. […]

more... »

Fri, September 26 2014 » การบริการ » Comments Off on การป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก